top of page

הצהרת נגישות

שלום, אני טלי לוי, מאמנת כושר. אני שואפת לספק חווית שימוש מרבית באתר לכלל הציבור. אשקיע מאמץ במטרה להנגיש את האתר, להקל ולייעל את השימוש באתר בדגש על צרכי ציבור בעל מוגבלות כלשהי.במידה ונתקלתם בבעיית נגישות, אנא דווחו לי ונפעל על מנת לתקן ולשפר!
את הפניות יש להפנות אלי באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת tactive.fitness@gmail.com

אתר זה משתדל לעמוד בדרישות תקנות שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות יבוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי. תקן זה מתבסס על מסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.
האתר תומך בכל הדפדפנים הפופולריים כגון: Internet Explorer 10 ומעלה , Google Chrome, Mozila Firefox.
האתר מותאם לגלישה מנייד.
אתר זה יהיה נגיש ומותאם לצפייה גם לאנשים בעלי מוגבלות ומאפשר תמיכה בתוכנת קריאת מסך ובטכנולוגיות נוספות המאפשרות הנגשת תכנים.
 
על מנת לעמוד בדרישות תקן הנגישות, יבוצעו באתר מספר התאמות:

תווית כותרת - הצבת כותרת ראשית בכל עמוד המוגדרת H1

תפעול באמצעות מקשי קיצור של תוכנות קריאת מסך

שמירה על ניגודיות בין טקסט לרקע על פי התקן המבוקש, אפשרות לצפייה באתר בגווני שחור לבן.​

שמירה על היררכיה ונראות ברורה.

אפשרות לקיצורי דרך ולחיפוש מהיר באתר

אפשרות ל ״מעקף בלוקים״ והגעה מקוצרת לתוכן מרכזי.

שימוש בטפסים ברורים וקלים למילוי + הודעות שגיאה ברורות.

שימוש בפונטים ברורים וקלים לקריאה.

שימוש בלינקים עם הסבר לגבי מהות הלינק.

שמירה על תפריט נקי וברור, קל לניווט.

הגדרת שפת האתר - האתר מעובד באופן אוטומטי ע"י הדפדפנים לשפה הנכונה כדי שקוראי המסך יוכלו להבין את התוכן.

סדר DOM  - מאפשר ניווט באתר בשימוש מקלדת וקוראי מסך

תכונות ARIA - תכונות aria מובנות המספקות חוויית משתמש נגישה ומועשרת.

שתי אפשרות ניווט באתר - תפריט וחיפוש.

Alt טקסט- תיאורים טקסטואליים של תמונות המסייעים למשתמשים לקויי ראייה

פונקציונליות מלאה של גלישה באמצעות המקלדת - קביעת ניווט והפעלה עם מקלדת בלבד עפ"י המלצות הארגון הבינלאומי (W3C)

כל הפעולות באתר ניתנות לביצוע באמצעות המקלדת:

העברה לקישור הבא בדף TAB

הפעלת קישור ENTER

חזרה לקישור קודם TAB + SHIFT

הגדלת הגופן יש ללחוץ על המקשים ctrl +

הקטנת הגופן יש ללחוץ על המקשים ctrl -


במידה ונתקלתם בנושאים הדורשים הנגשה נוספת, מוזמנים לפנות אלי!
את הפניות יש להפנות אלי באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת tactive.fitness@gmail.com
או לנייד 0523-591334

תאריך עדכון ההצהרה: 24.4.22

bottom of page